Springar- og Bondeøving

Valdreslaget har Springar- og Bondeøving annankvar måndag frå kl. 19.30.

Vi held til i Blåsalen i Nordahl Brunsgate 22.

Kvar kveld har me grepa god musikk, pause med kaffe og kake. Alle er velkomne.

Datoar
12. juni 2017
Kl.19.30
4. september 2017
Kl.19.30
18. september 2017
Kl.19.30
2. oktober 2017
Kl.19.30
16. oktober 2017
Kl.19.30
30. oktober 2017
Kl.19.30
13. november 2017
Kl.19.30
27. november 2017
Kl.19.30
11. desember 2017
Kl.19.30