Filmkveld -Valdresspringar opptak frå 1976

Valdreslaget er blitt informert om at det finnes to serier av filmer frå 1976. Den første er fra Øystre Slidre. Der er det Torleiv Bolstad som er spelemann, unntatt ett opptak. Der danser Tølleiv og Knut Bergheim spiller.
Det er i alt 17 kutt, og de andre danserne er Anne Engen, Knut Kolstad, Eli Bakkene, Andreas Løvås, Ragnhild Skogheim, Torstein Djupdal, Astrid Onstad, Torvall Windingstad, Berit Steinrud, Knut Steinsrud, Anna og Ingvar Hegge, Anne og Jørgen Røine, Kjellaug Hegge, Nils Jørstad, Arnlaug Ringstad, Ola Trandokken, Knut Bergheim, Helga Bergheim, Ola Bergheim, Kjellaug Bolstad, Kristian Trenge, Ingfrid og John Sælid, Anna Dokken, Johan Engen, Marit og Ola Enger, Kjellfrid og Olav Dahle, Berit Bråten, Erik Robøle, Ola Beitohaugen og Gudbrand Lie. De fleste danser flere ganger, og til slutt danser alle mens Tølleiv spiller.

Den andre er fra Vestre Slidre med Ola Bøe som spelemann. Her danser
Ingfrid Øraker, Endre Gjevre, Marit Hemsing, Kristoffer Veflen, Ingeborg Wangensten, Helge Heen, Marit og Anders Grøv, Sigrid Olga Hjelle, Erik Steine Riste, Ragnhild Solheim, Sverre Riste, Marit Tvenge, Jørgen Trøen, Guri og Ola Nygard, Alfred Morken og Kristian Tvenge.

Påmelding til Bjarte Totland, SMS: 991 69 602 eller e-post til bjarte.totland@gmail.com

Dato
20. januar 2016
Kl.19.00
Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110
Gratis