Dans

Valdresspringar og Bonde

Valdresspringarkurs 13. og 14. januar 2018

Springar- og bondeøving på Buvollen 12.juni 2017

Springar- og Bondeøving

Oslo Kulturnatt 2017

Deltaking i lagdans på Landskappleien 2016

Deltaking på Landskappleiken 2015