Lyst til å bli medlem?

Har du lyst å bli medlem i Valdreslaget?Send ein e-post til bjarte.totland@gmail.com, eller skriv til Valdreslaget i Oslo, Nordahl Brunsgt.22, 0165 OSLO. Du kan også ta kontakt med kasseraren. Prisane for medlemskap i Valdreslaget er;Kr. 380.- for vaksne Kr. 280.- for studentar og vaksne under 20 år Kr. 200.- for hovedmedlem i eit anna NU-lagKr. 70.- for born under 14 år

Dette inkluderer medlemskap i Noregs Ungdomslag. Dersom du er medlem av NU gjennom andre lokallag, betalar du kr.200.-. Medlemskapet gir bl.a. rabatt på framsyningar på Det Norske Teatret.

Folkedansgruppa er òg medlem av FolkOrg. Dersom du vil vere medlem i FolkOrg ta kontakt direkte med dei.

Medlemskontingenten betalas inn på kontonr.0540 08 09331