Valdreslaget i Oslo held fram med øving på Langeleik i Oslo annankvar veke. Vi møtes i Blåsalen i Nordhal Brunsgate 22. Dette er for alle som spelar langeleik. Kom om du kan spele litt eller mykje.  Vi deler inn i grupper etter erfaring og ynskje.

Kvar gong har vi ei felles pause med kaffe og kaker.

Pris per gong er kr 50,- for medlem av Valdreslaget eller medlem av Norsk Langeleikforum (kr 100,- for andre)

Meld gjerne til Brit B. Totland, SMS: 934 15 674 eller e-post til brit.totland@gmail.com.