Har du lyst å bli medlem i Valdreslaget? Send ein e-post til valdreslaget@gmail.com, eller skriv til Valdreslaget i Oslo, Nordahl Brunsgt.22, 0165 OSLO. Du kan og ta kontakt med kasseraren.

Prisane for medlemskap i Valdreslaget er;

  • Kr. 380.- for vaksne
  • Kr. 280.- for studentar og vaksne under 20 år
  • Kr. 200.- for hovedmedlem i eit anna NU-lag
  • Kr. 70.- for born under 14 år
  • Dette inkluderer medlemskap i Noregs Ungdomslag. Dersom du er medlem av NU gjennom andre lokallag, betalar du kr.200.-. Medlemskapet gir bl.a. rabatt på framsyningar på Det Norske Teatret.

Folkedansgruppa er òg medlem av FolkOrg. Dersom du vil vere medlem i FolkOrg ta kontakt direkte med dei.

Medlemskontingenten kan betalast inn på kontonr.0540 08 09331

Du kan og betale med Vipps: 10275