Langeleik – øving/kurs

 

Valdreslaget i Oslo held fram med kurs/øving på Langeleik i Oslo annankvar veke. Vi møtes i Blåsalen i Nordhal Brunsgate 22. Dette er for alle som spelar langeleik. Kom om du kan spele litt eller mykje.  Solveig Vatn Weisser  hjelper til med stemming og rettleiing. Vi deler inn i grupper etter erfaring og ynskje.

Kvar gong har vi ei felles pause med kaffe og kaker.

Pris per gong er kr 100,- (50,-) for medlem av Valdreslaget.

Påmelding til Brit B. Totland, SMS: 934 15 674 eller e-post til brit.totland@gmail.com.

Datoar
12. desember 2017
Kl.18.00
9. januar 2018
Kl.18.00
23. januar 2018
6. februar 2018
Kl.18.00
20. februar 2018
6. mars 2018
Kl.18.00
20. mars 2018
Kl.18.00
17. april 2018
Kl.18.00
8. mai 2018
Kl.18.00
22. mai 2018
Kl.18.00
Blåsalen
Nordahl Bruns gate 22