Springar- og Bondeøving

Valdreslaget har Springar- og Bondeøving annankvar måndag frå kl. 19.30.

Vi held til i Blåsalen i Nordahl Brunsgate 22.

Kvar kveld har me grepa god musikk, pause med kaffe og kake. Alle er velkomne.

Datoar
11. desember 2017
Kl.19.30
8. januar 2018
Kl.19.30
22. januar 2018
Kl.19.30
5. februar 2018
Kl.19.30
19. februar 2018
Kl.19.30
5. mars 2018
Kl.19.30
19. mars 2018
Kl.19.30
16. april 2018
Kl.19.30
7. mai 2018
Kl.19.30
28. mai 2018
Kl.19.30
11. juni 2018
Kl.19.30