Valdreslaget har Springar- og Bondeøving annankvar måndag frå kl. 19.30.

Vi held til i Blåsalen i Nordahl Brunsgate 22.

Kvar kveld har me grepa god musikk, pause med kaffe og kake. Alle er velkomne.