Springar- og Bondeøving

Valdreslaget har Springar- og Bondeøving annankvar måndag frå kl. 19.30.

Vi held til i Blåsalen i Nordahl Brunsgate 22.

Kvar kveld har me grepa god musikk, pause med kaffe og kake. Alle er velkomne.

Datoar
1. oktober 2018
Kl.19.30
15. oktober 2018
Kl.19.30
29. oktober 2018
Kl.19.30
12. november 2018
Kl.19.30
26. november 2018
Kl.19.30
10. desember 2018
Kl.19.30